Webinář "Komunikace s rodiči"

Webinář "Komunikace s rodiči"

úterý, 1. 12. 2020 at 8:30 - 16:00

-

Webináře

NPI ČR (dříve NIDV) zve na webinář "Komunikace s rodiči".

Anotace:
Školy se v současné době čím dál více setkávají s rodiči, kteří jsou zaujatí vůči škole. Někdy jsou to rodiče, kteří se vyhýbají komunikaci se školou a škola tak zůstává osamocena v péči o jejich děti a chybí jim rodičovský partner. Tento stav ztěžuje práci s dětmi, vyvolává negativní postoje, které se obracejí proti škole a demotivují pracovníky škol a v neposlední řadě poškozují dobré jméno školy. Během osmi hodin se účastníci seznámí s následujícími tématy: Zásady vedení efektivního rozhovoru. Forma přípravy na problematický rozhovor. Vedení rozhovoru a s rodiči s agresivními projevy. Vedení rozhovoru s rodiči manipulanty. Vedení rozhovoru s rodiči dětí v MŠ a na 1. stupni ZŠ, kteří se snaží zbavit své odpovědnosti a přenést ji na pracovníky školy. Tvorba strategií partnerského vztahu mezi školou a rodičovskou veřejností. Medializace školního života. Příprava třídních schůzek jako nástroje tvorby pozitivního obrazu školy. Poradenské možnosti školy při kontaktu s rodiči. Seminář je veden zážitkovou formou, kdy teoretickou část vždy doplňuje trénink. Při tréninku jsou simulovány reálné situace z prostředí MŠ a 1. stupně ZŠ a účastníci se učí reagovat na konkrétní situace. Budou mít možnost si s lektorem zinscenovat situace ze svých škol. Při těchto rozhovorech budou seznamováni s alternativními reakcemi na odezvu rodičů.

Více informací a přihlášení na stránkách NPI ČR (NIDV) ZDE