Webinář "Cesty spolu - Jak být koučem vlastní třídy"

Webinář "Cesty spolu - Jak být koučem vlastní třídy"

úterý, 1. 12. 2020

-

Webináře

NPI ČR (dříve NIDV) zve na dvoudenní webinář "Cesty spolu - Jak být koučem vlastní třídy", který je určen pro učitele 2. stupně ZŠ, učitele gymnázií, SOŠ a SOU, výchovné poradce, učitele - metodiky prevence.

Webinář proběhne 1. prosince 2020, 8.00 - 12.00 hod. a 3. prosince 2020, 13.00 - 17.00 hod.

Anotace: Seminář se bude zabývat způsoby vedení žáků prostřednictvím koučování. Tento komunikační nástroj nám pomůže rozvinout skrytý potenciál osobnosti žáka a kreativitu, která přináší žákům motivaci učit se nové věci, zvyšuje sebedůvěru a sebeúctu žáků, stejně tak pocit vlastní seberealizace a osobní spokojenosti ve spolupráci učitele s žáky.
Koučování pomáhá otevřít nové možnosti při řešení výchovně-vzdělávacích problémů v souladu s potřebami žáků, tj. zjistit individuální hodnoty, potřeby a motivaci ke spolupráci, díky tomu můžeme předejít agresi žáků a konfliktním situacím.
Témata vzdělávacího programu: Pojem koučování a jeho základní kroky; Osobní připravenost pro roli efektivního vůdce-kouče ve vlastní třídě; Principy učení a volba nejvhodnějšího stylu učení s ohledem na potřeby žáka v konkrétní třídě; Motivace žáků s uplatněním prvků koučování; Diskuse a případové studie z praxe účastníků.

Více informací a přihlášení na stránkách NPI ČR (NIDV) ZDE