Webinář "Multikulturní výchova a vzdělávání dětí v MŠ"

Webinář "Multikulturní výchova a vzdělávání dětí v MŠ"

úterý, 1. 12. 2020

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na webinář "Multikulturní výchova a vzdělávání dětí v mateřské škole".

Hodinová dotace: 5 vyučovacích hodin (1.12.2020 od 8:00 – 10:00 + 11:00 – 12:45 hod.)

Obsah:
* charakteristika předškolního období
* multikulturní výchova a dítě předškolního věku
* vymezení pojmu multikulturní výchova a souvisejících pojmů
* pedagogické předpoklady a vize spojované s multikulturní výchovou
* legislativní zakotvení MV v českém vzdělávacím systému
* multikulturní výchova a Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
* Romové, Vietnamci a Ukrajinci v mateřské škole
* metodika multikulturní výchovy v mateřské škole (metody, aktivity)
* praktická ukázka projektu do integrovaného učení hrou – návrh témat
* tvorba myšlenkových map
* evaluace tematických částí

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE