Webinář "Rizikové chování dětí a mládeže"

Webinář "Rizikové chování dětí a mládeže"

Pondělí, 30. 11. 2020 at 13:30 - 17:30

-

Webináře

NPI ČR (dříve NIDV) zve na webinář "Rizikové chování dětí a mládeže".

Anotace:
Téma semináře bude zasazeno do širších a aktuálních souvislostí chování mládeže, které považujeme různou měrou za rizikové. Zohledněny budou i celospolečenské souvislosti. Obsah programu: Pojmy- negativní společenské jevy, asociální chování, sociálně patologické jevy a míra rizikovosti těchto jevů v prostředí školy, společnosti atd. Vymezení pojmu rezilience-ozdravění v rámci sociální patologie; Zvýšeně rizikové děti- lehká mozková dysfunkce- LMD, nechtěné děti, děti z rozvrácených manželství, apod.; Rizikové situace; Úloha školy v prevenci sociálně patologických jevů-kompetence; Příznaky posttraumatické stresové poruchy; Syndrom CAN - týrané dítě-příznaky a způsoby; Možnosti školy při řešení rizikových situací.

Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek

Více informací a přihlášení na stránkách NPI ČR (NIDV) ZDE