Webinář "Návykové látky, intoxikace žáků a role učitele a školy"

Webinář "Návykové látky, intoxikace žáků a role učitele a školy"

Pondělí, 30. 11. 2020 at 9:00 - 14:30

-

Webináře

NPI ČR (dříve NIDV) zve na webinář "Návykové látky, intoxikace žáků a role učitele a školy", který je určen především pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům - metodikům prevence, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení, výchovným poradcům.

Anotace:
Obliba návykových látek u mládeže narůstá, s některými látkami přicházejí do styku již žáci základní školy. Každý pedagog by tedy měl disponovat základní orientací v této problematice a znalostí, jak se v situaci, kdy jemu svěřený žák je pod vlivem návykové látky, zachovat a jak postupovat.

Obsah vzdělávacího programu bude rozdělen do následujících částí:
1) CHARAKTERISTIKA A POPIS NÁVYKOVÝCH LÁTEK: účastníci kurzu se seznámí se všemi návykovými látkami, které žáci znají a ke kterým mohou získat přístup, výraznější pozornost bude věnována látkám nejčastěji užívaným dětmi a mládeží (marihuana, pervitin, taneční drogy). Lektor se zaměří též na aktuální slangové výrazy spojené s výrobou a distribucí, tak aby učitelé byli schopni zachytit tuto problematiku v neformálních diskuzích žáků. Účastníci se dále dozví, jakou z návykových látek mohou dle aktuální situace v kraji nejspíše očekávat u konkrétních věkových skupin či v konkrétní oblasti kraje.
2) ÚČINKY JEDNOTLIVÝCH LÁTEK A ÚČINKY V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH INTOXIKACE:
V druhé části programu budou pedagogové obeznámeni se specifickými projevy intoxikace jednotlivými látkami a jejich fázemi, na základě obrazového materiálu a videodokumentace si osvojí schopnost rozeznat intoxikaci od únavy či jiných zdravotních symptomů či projevů chování. Získají informace o zdravotních rizicích konkrétní fáze intoxikace a informace, jak v těchto situacích postupovat s ohledem na zdraví žáka.
3) LEGISLATIVNÍ RÁMEC A TRESTNÍ ODPOVĚDNOST ŽÁKŮ V SOUVISLOSTI S DRŽENÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK:
Ve třetí části lektor účastníkům předá podstatné informace k právnímu hodnocení situací, kdy žáci přicházejí do styku s návykovými látkami. Cílem je, aby se sami vyučující orientovali v tom, co žáci v jakém věku mohou či nemohou, co je hodnoceno jako přestupek a kdy se již dopouštějí trestného činu a jaké dopady to pro ně může mít. Je důležité, aby pedagogové tuto oblast znali a vyvraceli mnohé mýty a omyly, které si žáci mezi sebou předávají (držení a distribuce látky, množství větší než malé, apod.).

V závěru semináře bude prostor věnován též odborné diskuzi, účastníkům bude poskytnuta základní literatura a informační zdroje k dané problematice.

Více informací a přihlášení na stránkách NPI ČR (NIDV) ZDE