Webinář "Autismus"

Webinář "Autismus"

Pondělí, 30. 11. 2020 at 8:30 - 15:30

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání INFRA zve na webinář "Autismus".

Na tomto webináři se dozvíte informace o poruše autistického spektra (PAS). Tato porucha je bohužel diagnózou pro celý život.
Autismus prostupuje celou osobností jedince. Netýká se pouze vybraných projevů a nedá se nikterak medicínsky odstranit. Je třeba s ním naučit žít rodiče, učitele a především samotného jedince. Diagnóza se týká sociálních vztahů v celé rovině, jejich navazování a udržování, pochopení mezilidské (a to nejen) interakce.

Na webináři se naučíte, jak k autismu z pozice pedagoga přistupovat. Získáte náměty, tipy a informace o možnostech vzdělávání a terapie pro žáky, kteří trpí touto poruchou.

Stručný obsah:
* Co je PAS, triáda postižení, dítě s PAS, žák s PAS, dospělý s PAS, biologický přístup k PAS, behaviorální přístup k PAS, možnosti vzdělávání, možnosti terapie, další život osob s PAS, rodina jedince s PAS

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti INFRA ZDE