Webinář "Jak zvládat stres a konfliktní situace nejen v koronakrizi"

Webinář "Jak zvládat stres a konfliktní situace nejen v koronakrizi"

Pátek, 27. 11. 2020 at 9:00 - 13:00

-

Webináře

NPI ČR zve na webinář "Jak zvládat stres a konfliktní situace nejen v koronakrizi", který je doporučen především pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času.

Anotace:

Dnešní náročná doba na nás všechny přináší mnoho nových úkolů a výzev.  Lidé jsou unavení a vystresovaní a na tom podkladě dochází  často k uvolňování tenzí i v situacích, kde bychom zrovna od druhé strany konfliktní naladění nečekali. Webinář je zaměřen na  efektivní zvládání vlastního stresu a  zvládání konfliktních situací, se kterými se pedagogové volného času a vychovatelé setkávají  nejen ve své praxi, ale i v každodenním životě. V rámci webináře se seznámíme se základy duševní hygieny, pojetím a prevencí stresu, syndromu vyhoření, s cyklem konfliktů, jeho vývojem.  Dojde i na sebepoznávání, sebereflexi na podkladě vlastního uvědomění. Podíváme se na to, jaké jsou  způsoby řešení konfliktů dle TKI.  Sami si můžeme uvědomit, který způsob máme tendenci preferovat. Popíšeme si strategie zvládání náročných komunikačních situací a techniky vedoucí ke zvládnutí konfliktů i stresu. Doufám, že se i zasmějeme a podělíme se přes obrazovku navzájem o pozitivní naladění do dalších dnů. Součástí webináře jsou i  diskuze k danému tématu a vzájemné interakce všech zúčastněných, pokud chtějí mluvit na mikrofon či psát do chatu.

Více informací a přihlášení na stránkách NPI ČR ZDE