Webinář "Zvládání námitek a jednání v obtížných situacích ve škole"

Webinář "Zvládání námitek a jednání v obtížných situacích ve škole"

Pátek, 27. 11. 2020 at 10:00 - 17:00

-

Webináře

Vzdělávací agentura Descartes zve na webinář "Zvládání námitek a jednání v obtížných situacích ve škole".

Vzdělávací cíl:
Cílem tréninku je rozvoj komunikačních dovedností pedagogických pracovníků pro efektivní zvládání obtížných situací a konfliktů ve škole. Účastníci se seznámí s druhy konfliktů a jejich příčinami, postupy jak je řešit. Naučí se předcházet zbytečným konfliktům, pracovat s emocemi a vzniklé konflikty řešit je konstruktivním způsobem. Naučí se rovněž metody řešení nejčastějších konfliktů mezi rodiči, žáky a učiteli. Po absolvování tréninku budou účastníci schopni komunikovat v situacích, které vnímají jako obtížné a řešit konfliktní situace.

Obsah akce:
* Typy obtížných situací a jejich příčiny
* Identifikace konkrétních obtížných situací z praxe účastníků
* Nástroje efektivního řešení obtížných situací
* Typologie obtížných lidí a jak s nimi jednat
* Kontrola emocí
* Empatie a zvládání námitek
* Strategie zvládání konfliktních situací
* Manipulace a obrana proti ní
* Asertivita – jeden z nástrojů při řešení obtížných situací

Více informací a přihlášení na stránkách agentury Descartes ZDE