Webinář "Dítě s mutismem v běžné mateřské škole"

Webinář "Dítě s mutismem v běžné mateřské škole"

Středa, 25. 11. 2020

-

Webináře

NPI ČR (dříve NIDV) zve na dvoudenní webinář "Dítě s mutismem v běžné mateřské škole".

Webinář proběhne ve dnech 25.11. a 26.11.2020, vždy od 14:00 do cca 18:00 hod.

Anotace:
Vzdělávací program je rozdělen na teoretickou a metodickou část, obsahem jsou tři tematické bloky.

1/ Řečový vývoj intaktního dítěte v předškolním věku. V první části budou účastníci seznámení s komunikačními schopnostmi a jejich vývojem v raném a předškolním věku s vhodnými pomůckami, počítačovými programy, využití interaktivní tabule, tablety v logopedické praxi.

2/ Dítě s diagnózou mutismus. Definice, příčiny, formy, příznaky, diagnostika, diferenciální diagnostika, specifika, terapie, interdisciplinární spolupráce. Nejčastější chyby a omyly, rizikové faktory se zaměřením na mutismus.

3/ Metodická část. Zásadní přístupy a opatření využívané u dítěte s mutismem v předškolním věku. Metodické postupy a speciální hry pro logopedickou intervenci u dětí s mutismem v mateřské škole, skupinové, individuální hry, prezentace konkrétních kazuistik a rozbor zvolených metodických postupů. Vypracování individuálního vzdělávacího plánu pro dítě s mutismem. Spolupráce s SPC, PPP, závěrečná diskuse.

Více informací a přihlášení na stránkách NPI ČR (NIDV) ZDE