Online "Kulatý stůl k PPRCH - téma záškoláctví"

Online "Kulatý stůl k PPRCH - téma záškoláctví"

úterý, 24. 11. 2020 at 9:00 - 12:00

-

Webináře

NPI ČR (dříve NIDV) zve na online "Kulatý stůl k primární prevenci rizikového chování - téma záškoláctví".

Doporučeno:
pedagogům - metodikům prevence, ředitelům škol a školských zařízení, vychovatelům školských zařízení, odborným pracovníkům školských poradenských zařízeni, okresním metodikům prevence, výchovným poradcům.
Program:
* Zmapování situace při běžné docházce a při distanční výuce
* Metodický pokyn a jak s ním pracovat
* Metodické doporučení pro práci s IVýP
* Omluvení absence ve výuce - vyjádření lékařů
* Vyjádření OSPOD – za jakých podmínek přistoupit k hlášení
* Vyjádření dalších organizací k tématu a aktuálním potřebám
* Příprava programu konference KÚ KHK k záškoláctví – jaro 2021
* Závěr

Více informací a přihlášení na stránkách NPI ČR (NIDV) ZDE