Webinář "Metodika vedení třídnických hodin"

Webinář "Metodika vedení třídnických hodin"

úterý, 24. 11. 2020

-

Webináře

Agentura Wenku zve na akreditovaný 5hodinový online vzdělávací seminář "Metodika vedení třídnických hodin", který je určen pro pedagogy středních škol, víceletých gymnázií i druhého stupně základních škol.

Seminář proběhne ve 3 blocích v termínech:
úterý 24.11.2020 14.30-16.30 hod.
čtvrtek 26.11.2020 14.30 - 16.30 hod.
pondělí 30.11.2020 14.30 - 16.30 hod.

Třídnické hodiny považujeme za nedílnou součást školního roku. Jsou prostorem k zastavení v běhu výuky. Dávají možnost podívat se, co se ve třídě děje, proč se daří či nedaří, nabízí přirozený prostor pro osobnostní a sociální výchovu, stejně jako možnost odhalit možné potíže dříve, než se příliš rozrostou. Třídnické hodiny mimo jiné nabízejí prostor k prohloubení vztahu mezi třídou a třídním učitelem, odložení rolí učitele a žáka, setkání v lidské rovině. Atmosféra důvěry a otevřené komunikace ve třídě pak funguje jako jeden z nejlepších preventivních faktorů rozvoje rizikového chování v rámci třídy, hlubší provázanost žáků se třídou, třídním učitelem a potažmo i celou školou vede k větší efektivitě studijního procesu.

V aktuální době navíc nabízí možnost podpory jak žáků, tak učitelů v této nelehké situaci, podporu motivace, zmapování možností i překážek, jednoduše všeho, co se děje za vypnutou kamerou a můžeme o tom vědět ještě méně, než za zavřenými dveřmi ve škole. Věříme, že když se vytvoří prostor, kde to vše můžeme společně sdílet, usnadní to práci i emoce na všech stranách.

Více informací a přihlášení na stránkách agentury Wenku ZDE