Seminář "Sebepoškozování dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb"

Seminář "Sebepoškozování dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb"

Pondělí, 23. 11. 2020 at 10:00 - 18:00

Charita-Školicí středisko Marianeum, Máchova 7, Praha 2

Semináře, přednášky, workshopy

Česká asociace streetwork vás zve na jednodenní seminář "Sebepoškozování dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb". Kurz proběhne dle situace on-line nebo prezenční formou.
Anotace:
Sebepoškozování je v současné době velmi aktuální fenomén a registrujeme jeho rostoucí výskyt mezi dětmi a dospívajícími. Jednodenní kurz si klade za cíl poskytnout nejen teoretické znalosti k tomuto fenoménu (týkající se témat jako rizikové faktory sebepoškozování, spouštěče, mechanismus sebepoškozování, účinné faktory pomoci), ale také se na problematiku sebepoškozování dívá optikou možností pomoci klientům a jejich blízkým v rámci sociálních služeb. Kurz je vhodný pro sociální pracovníky i pracovníky v sociálních službách. V průběhu kurzu jsou pracovníci vedeni k reflexi toho, při jakých činnostech budou využívat získané vědomosti a dovednosti.

Více informací a přihlášení na stránkách ČAS ZDE