Webinář "Jak podpořit třídu, aby byla fungujícím týmem"

Webinář "Jak podpořit třídu, aby byla fungujícím týmem"

Pondělí, 23. 11. 2020 at 9:00 - 16:00

-

Webináře

Vzdělávací agentura Descartes zve na webinář "Jak podpořit třídu, aby byla fungujícím týmem".

Obsahem jsou tři základní kroky s návrhy, co by se dalo/mohlo dělat se třídou. V přípravné fázi by bylo dobré (pokud je to možné) se s třídou potkat/potkávat a seznamovat. Před vlastním zahájením třídnické práce se osvědčilo uspořádat harmonizační a adaptační kurz. V realizační fázi je dobré věnovat čas na stmelení třídy, vytvoření třídních pravidel, plánu a kritérií hodnocení týmu a týmové spolupráce. Součástí plánu je, jak často a kdy se bude třídní učitel setkávat s třídou a co budou společně řešit a jak budou plán vyhodnocovat. V konečné fázi by mělo dojít k vyhodnocení celoroční práce na základě předem nastavených kritérií. Každý účastník dostane podpůrné materiály v elektronické podobě.

Přehled témat:
* Harmonizace týmu
* Adaptační kurzy
* Klíčové kompetence k řešení problémů, personální a sociální, komunikativní a občanské
* Rozvoj empatie a důvěry
* Třídní pravidla
* Kritéria hodnocení
* Plánování a průběžné vyhodnocování
* Skupinové a kooperativní aktivity
* Diskuze a komunikace
* Řešení problémů
* Projekty
* Podnětné a bezpečné prostředí
* Učení se navzájem
* Reflexe

Vzdělávací cíl
Každý účastník by měl umět:
* popsat metody, které směřují k poznávání žáků, rozvoji spolupráce a komunikace, diskusním dovednostem, tolerance, techniky na rozvoj empatie a důvěry aj.
* analyzovat ukázky
* popsat, jak řídit dlouhodobý třídní projekt
* popsat, co jsou třídní pravidla a jak je možné zapojit žáky do tvorby třídních pravidel
* popsat, jak si vést evidenci o posunu jednotlivých žáků a jak ji využívat v rámci vyhodnocování získaných dovedností i plánování dalšího postupu
* pojmenovat evaluační nástroje vycházející z kritérií hodnocení

Více informací a přihlášení na stránkách agentury Descartes ZDE