Seminář "Zásady vedení profesionálního rozhovoru s dítětem"

Seminář "Zásady vedení profesionálního rozhovoru s dítětem"

Středa, 18. 11. 2020 at 9:00 - 15:45

Školící centrum Marianeum, Máchova 7, Praha 2

Semináře, přednášky, workshopy

Rodinné mosty, z.s. zvou na seminář "Zásady vedení profesionálního rozhovoru s dítětem".

Účastníci semináře se seznámí se základními principy vedení efektivního rozhovoru s dítětem v konfliktní nebo zátěžové situaci s cílem zjistit maximum informací potřebných pro řešení, zajištění bezpečí dítěte a doprovázení dítěte během řešení krizových situací. Na pozadí poznatků vývojové psychologie si osvojí vnímání věkových zvláštností dětí (4 – 12 let) a rozdílů mezi dívkami a chlapci, které ovlivňují realizaci rozhovorů s dětmi. Seznámí se zásadami vedení rozhovoru, organizačními podmínkami a metakomunikativními principy, vytvářením struktury rozhovoru, technikami kladení otázek a rolí emocí a řečí těla. Na konkrétních kazuistikách se seznámí se způsoby vedení rozhovoru s dětmi v odlišných věkových skupinách.

Více informací a přihlášení na stránkách Rodinné mosty ZDE