Seminář "Jak pracovat s obětí kyberšikany"

Seminář "Jak pracovat s obětí kyberšikany"

Pondělí, 9. 11. 2020 at 9:00 - 15:00

Praha

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost pro vzdělávání Aliaves zve na seminář "Jak pracovat s obětí kyberšikany".

Cíl semináře:
Obětí kyberšikany se může stát kdokoliv bez rozdílu věku – často pouze tím, že používá moderní mobilní technologie a zanechává digitální stopu, kterou zachytí útočník.
Seminář nastíní možné způsoby práce s obětí kyberšikany s odkazem na fungování nejnovějších moderních technologií, pro lepší chápání kontextu, ve kterém se kyberšikana děje.

Cílovou skupinou semináře jsou zejména ředitelé škol, pedagogičtí pracovníci, metodici prevence, výchovní poradci, zaměstnanci Policie ČR a zaměstnanci školských odborů krajských a obecních úřadů.

Obsah semináře:
* Psychické poruchy oběti
* Práce s rodiči oběti
* Komunikace s ostatními rodiči žáků ze třídy, kde nastala šikana
* Sharenting (zveřejňování fotografií dětí rodiči)
* Sexting (zneužívání citlivých materiálů, závadná komunikace) - včetně možného útoku sexuálního predátora
* Digitální závislost, o nových technologiích bez obalu
* Vymezení digitálního prostoru včetně nejnovějších trendů - TikTok, tvorba digitální stopy
* Kyberšikana, její formy a možné následky
* Intervence ze strany školy
* Role Policie
* Ostatní hrozby na internetu

Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Alives ZDE