Seminář "Školní šikanování a jeho řešení"

Seminář "Školní šikanování a jeho řešení"

Středa, 4. 11. 2020 at 10:45 - 16:00

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství-Dům ABF, Václavské náměstí 833/31, Praha 1

Semináře, přednášky, workshopy

Prevalis Praha zve na seminář PaedDr. Zdeňka Martínka "Školní šikanování a jeho řešení".

Témata:
1) Školní šikanování - teoretická východiska
2) Formy šikany, vývojová stadia šikany
3) Řešení šikany - diagnostika, zjištění formy, rozsahu
4) Výchovné vzorce obětí a agresorů
5) Role školy, role rodičů
6) Jak řešit již existující problémy se šikanou u dětí
7) Možnosti spolupráce při řešení

Více informací a přihlášení na stránkách Prevalis ZDE