Webinář "Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání"

Webinář "Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání"

Pondělí, 26. 10. 2020

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na dvoudenní webinář "Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání".

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin (rozděleno do dvou dnů: 26.10. 8:30 – 10:00 + 10:30 – 12:00, 27.10. 8:30 – 10:00 + 10:30 – 12:00 hod.)

Obsah:
Pedagogičtí pracovníci se v rámci vzdělávacího programu seznámí s druhy konfliktů a jejich příčinami, ověřenými postupy jak si poradit v typických i netypických situacích ze školního prostředí a vhodnými formami pedagogické intervence v případě konfliktů. Naučí se předcházet zbytečným konfliktům nebo je řešit pozitivním a konstruktivním způsobem, zdravě vyjadřovat hněv a snížit emoční a agresivní projevy. Osvojí si rovněž prakticky uplatnitelné metody řešení nejčastějších konfliktů mezi žáky/studenty a vyučujícími

Cíle:
Cílem vzdělávacího programu je rozvoj komunikačních dovedností pedagogických pracovníků pro efektivní zvládání obtížných situací a konfliktů ve škole, které mohou výrazně ovlivnit výchovně-vzdělávací proces.
Po absolvování vzdělávacího programu budou pedagogičtí pracovníci schopni komunikovat v situacích, které vnímají jako obtížné, zvládnou řešit konflikty a sebeovládat se v problémových situacích své pedagogické praxe.

Cílová skupina:
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE