Webinář "Celostní přístup v inkluzivní ZŠ a MŠ jako prevence poruch učení i chování..."

Webinář "Celostní přístup v inkluzivní ZŠ a MŠ jako prevence poruch učení i chování..."

Pondělí, 26. 10. 2020

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na dvoudenní seminář "Celostní přístup v inkluzivní ZŠ a MŠ jako prevence poruch učení i chování z pohledu speciálního pedagoga".

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin (rozděleno do dvou dnů: 26.10. 8:30 – 10:00 + 11:00 – 12:30, 27.10. 8:30 - 10:00 + 11:00 – 12:30 hod.)

Obsah:
Absolventi semináře budou seznámeni s tím, jaké jsou potřeby současné generace „digitálních dětí“ – předškoláků a školáků v inkluzivní základní a mateřské škole z pohledu speciálního pedagoga logopeda s celostním přístupem. Témata: školní poradenské pracoviště, jak poznat děti s riziky poruch učení – včasná komplexní diagnostika a následná podpora v MŠ, senzorická integrace a vzdělávací pyramida (podle Williamsové, Shellenbergerové a Vingrálkové), vliv cvičení, koordinace těla a vestibulárního ústrojí na správné učení, podpora žáků na ZŠ tak aby je to bavilo a mělo to vůbec smysl.

Cíle:
Cílem semináře je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků zdůrazněním celostního přístupu k poskytování podpory dětem a žákům mateřských a základních škol, nabídnout jim možnosti, jakým způsobem upravit podmínky výchovy a výuky v MŠ a ZŠ tak, aby se minimalizovala školní neúspěšnost dítěte s ohledem na výsledky jeho práce, práce celé třídy a vztahy v třídním kolektivu. Součástí semináře budou také kazuistiky jednotlivých dětí, ukázky vhodných speciálně – pedagogických pomůcek a novinky z přístupů ze zahraničí.

Cílová skupina:
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga, výchovní poradci, psychologové, speciální pedagogové, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé speciálních škol

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE