Seminář "Koncentrační techniky pro zvládání zátěžových situací"

Seminář "Koncentrační techniky pro zvládání zátěžových situací"

Pondělí, 26. 10. 2020 - úterý, 27. 10. 2020

Školící centrum, Klimentská 50, Praha 1

Semináře, přednášky, workshopy

Akreditované vzdělávací centrum Rozběh mysli z.s. zve na dvoudenní seminář "Koncentrační techniky pro zvládání zátěžových situací s klienty".

Cíle:

- naučit a motivovat účastníky používat koncentrační a relaxační techniky jako každodenní součást profesního a osobního rozvoje
- definovat účastníkův individuální přínos při vzniku a vnímání vlastní stresové zátěže při jednání s klientem
- naučit se, jak tuto dlouhodobou či krátkodobou zátěž eliminovat
- naučit se vnímat osobní spouštěče zátěže s konkrétním klientem, jak tuto zátěž akutně zvládnout a jak ji nepřenášet do dalšího jednání s daným klientem či dalšími následnými klienty
- naučit se pracovat s technikami dechu pro akutní emoční nastavení a pro svou emoční stabilitu
- zdokonalit své využívání koncentračních a relaxačních technik pro efektivní přínos stabilní pracovní výkonnosti
- zlepšit korigování svých reakcí na chování klienta
- zlepšit odhad momentálního psychického stavu klienta (podle jeho fyzických a psychických projevů)
- naučit se lépe pracovat s aktuálními zátěžovými projevy klienta

Obsah:

- Podněty (stresory) v pracovním prostředí
• Eustres a distres – obvyklé podněty (stresory) – psychické, sociální, fyzické. Osobnost typu A, B; Životní události podle Holmese a Raheho
- Zátěžové situace a předpoklady při jejich zvládání
• Typické situace s klienty vyvolávající následně příznaky zátěže. Individuální rozdíly ve spouštěčích zátěže. Odlišnosti působení zátěže na jedince - délka, intenzita.
- Metody zvládání akutní stresové zátěže
• Zásady chování při vzniku akutní stresové zátěže. Vydefinování konkrétních spouštěčů pro vznik akutního stresu a nácvik zvládání.
- Techniky pro podporu koncentrace v akutní zátěži
• Dechová cvičení a jejich význam v akutním stavu a v rámci prevence. Pozice těla pro rozvoj dechu a jeho vnímání. Modifikace pro prac. prostředí – office trénink.
- Metody relaxace a trénink odpočinku
• Přehled metod relaxace pro udržení stabilní výkonnosti a koncentrace. Metody duševního odpočinku (autogenní trénink, progresivní svalová, řízené představy).
- Metody autogenního tréninku
• Přínosy v rámci prevence. Základní principy autogenního tréninku.
- Sebereflexe, emoční stabilita a labilita
• Co to znamená, jak se projevuje v myšlení, chování a projevech, komunikaci, postojích ke konkrétnímu klientovi. „První pomoc“ pro nastavení emoční stability.
- Sebereflexe, projevy chronického stresu
• Projevy chronického stresu v jednání s klienty. Seznam příznaků a projevů chron. stresu, definování vlastních příznaků a projevů. Jak s nimi individuálně pracovat.
- Koncentrační techniky
• Inspirační koncentrační techniky podporující schopnost koncentrace v pracovním prostředí (vědomá koncentrace, další náměty bleskových koncentr. relaxací).

Více informací a přihlášení na stránkách vzdělávacího centra Rozběh mysli ZDE