Seminář "Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů"

Seminář "Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů"

Pátek, 23. 10. 2020 at 9:30 - 16:30

NPI ČR, Novoborská 372/8, Praha 9

Semináře, přednášky, workshopy

NPI ČR (NÚV) zvou na dvoudenní seminář "Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů".

Cílem vzdělávacího modulu, realizovaného formou pilotního ověření v rámci projektu APIV A, je poskytnout účastníkům hlubší vhled do problematiky vlivu vztahů, výchovy, postoje a přístupu Romů ke vzdělávání. Modul představí romský etnolekt češtiny i dopady spojené s jeho užíváním v procesu vzdělávání. Charakterizuje problematiku a faktory sociálního vyloučení, definuje dopady v podobě předčasných odchodů ze vzdělávání. Závěrečná část modulu bude zaměřena na současnou dotační podporu v oblasti vzdělávání, na úrovni národní i regionální. V praktické části semináře budou účastníci pracovat s modelovými situacemi, analyzovat je a navrhovat postupy a opatření s cílem minimalizovat rizika předčasného odchodu ze vzdělávání.

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení.

Vzdělávací kurz, realizovaný v režimu pilotního ověření v projektu APIV A, se uskuteční ve dnech 23.10. a 6.11. 2020 vždy od 9.30 do 16.30 v NPI ČR v Praze.

Více informací a přihlášení na stránkách NPI ČR (NÚV) ZDE