Webinář "Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků"

Webinář "Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků"

čtvrtek, 22. 10. 2020

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na dvoudenní webinář "Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků".

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin (rozděleno do dvou dnů: 22.10.2020 9:00 – 10:30 + 11:30 – 13:00, 23.10.2020 9:00 – 10:30 + 11:30 – 13:00 hod.)

Obsah:
Na semináři bude kombinováno prezentování teoretických konceptů komunikace a řešení konfliktů, řízená diskuse mezi učiteli a lektorem, samostatná práce nad tématy komunikace a konfliktů ve skupinách i praktické nácviky komunikačních technik ve dvojicích. Obsahem semináře je i souhrn doporučení efektivního jednání v konfliktu s rodiči, komunikace v konfliktu a manipulace, shrnutí efektivních komunikačních technik k řešení konfliktu, doporučení k prohloubení sebejistoty a duševní stability při zvládání náročných konfliktních situací s rodiči.

Cíle:
Osvojení základů efektivní komunikace ve stresové interpersonální situaci a osvojení základů úspěšného řešení konfliktů s rodiči žáků a studentů škol. Jak v komunikaci a při řešení konfliktu postupovat, jak konflikt s rodičem uzavřít bez eskalace negativních emocí.

Cílová skupina:
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga, učitel – metodik prevence,výchovní poradci, psychologové, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé speciálních škol

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE