Kurz pro učitele MŠ v PPRCH

Kurz pro učitele MŠ v PPRCH

Středa, 21. 10. 2020

Praha

Semináře, přednášky, workshopy

PROSPE z.s. zve na Kurz pro učitele mateřské školy v primární prevenci rizikového chování.

Cílem kurzu je osvojení nových způsobů práce pro podporu primární prevence rizikového chování ve třídním kolektivu pro děti již předškolního věku. Nabízíme také vyzkoušení technik práce s kolektivem z oblasti zážitkové pedagogiky. Naučíte se sestavit program vhodný pro předškolní věkovou skupinu a jeho vedení. Společně se budeme zabývat nejčastějšími krizovými situacemi v prostředí dětských kolektivů MŠ. Mezi náročné situace patří negativní projevy dětí spojené s adaptací na nové prostředí a nový kolektiv. Dále se může jednat o situace jako je posmívání, žalování, vyčleňování z kolektivu, vzájemné odmítání dětí či agresivní projevy v chování od braní věcí až po fyzické ubližování. Z kurzu si také odnesete vědomost základních právních předpisů, především ohlašovací povinnosti a metodických pokynů MŠMT k řešení krizových situací spojených s výskytem rizikového chování ve třídě.

Témata jednotlivých bloků:
- Positivní sebeprezentace předškolních dětí, sociálně patologické jevy (agresivita, posmívání, šikana, vyčleňování), dopravní bezpečnost a bezpečnost v interakci s cizími lidmi, spolupráce a empatie, tvorba programu, krizová intervence, spolupráce s rodinou, metodické pokyny MŠMT.

Kurz bude probíhat v prezenční formě. Teoretické části kurzu budou probíhat formou interaktivní přednášky s využitím příkladů z praxe. Každý blok bude zakončen reflexí a diskusí prožitého či poznaného.

Hodinová dotace kurzu - 32 hodin

Kurz se uskuteční ve dnech:
− 21.10.2020 - 8:00 – 16:00 hod.
− 22.10.2020 - 8:00 – 16:00 hod.
− 11.11.2020 - 8:00 – 16:00 hod.
− 12.11.2020 - 8:00 – 16:00 hod.

Způsob přihlášení:

vyplňte přihlášku a zašlete na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kurz bude probíhat v Praze, konkrétní místo bude upřesněno.

Leták + přihláška

www.prospe.cz