Webinář "Sociálně emoční učení"

Webinář "Sociálně emoční učení"

Středa, 21. 10. 2020

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na dvoudenní webinář "Sociálně emoční učení".

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin (rozděleno do dvou dnů: 21.10.2020 12:30 – 14:00 + 15:00 – 16:30, 22.10.2020 12:30 – 14:00 + 15:00 – 16:30)

 

Obsah:
Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj sociálně emočního učení, které přispívá k zvýšení školní úspěšnosti žáků, jejich kreativity, osobní spokojenosti, zlepšení chování, výsledků ve škole, zvýšení sebehodnoty, rozvoji sebevědomí, sociálních dovedností, redukce stresu, problémů s chováním a agresivitou. Sociálně emoční (nekognitivní) schopnosti zahrnují např. sebedůvěru, vnitřní motivaci, sebekontrolu a vytrvalost. K jejich rozvoji výrazně připívají moderní výukové metody, kterým se budeme v rámci kurzu věnovat.

Cíle:
Cílem tohoto vzdělávacího bloku je ukázat významný vliv učitelů na sociálně emoční schopnosti žáků pouhou změnou metod výuky. Změna kompozice přístupu učitelů k metodám ve výuce může mít nezanedbatelný pozitivní dopad na rozvoj těchto schopností u žáků a výrazné zvýšení jejich vnitřní motivace. Rozvoj těchto schopností má již v raném věku dětí zásadní význam na jejich další intelektový vývoj.

Cílová skupina:
asistenti pedagoga, pedagogové volného času, speciální pedagogové, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé ve speciálních školách, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, vychovatelé školských zařízení a učitelé uměleckých odborných předmětů ZUŠ, SUŠ a konzervatoří

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE