Webinář "Pedagogická diagnostika a tvorba IVP"

Webinář "Pedagogická diagnostika a tvorba IVP"

Pondělí, 19. 10. 2020 at 9:00 - 15:30

-

Webináře

Vzdělávací společnost Infra zve na webinář "Pedagogická diagnostika a tvorba IVP".

Včasná diagnostika a včasná intervence je východiskem pro práci s dítětem a s rodiči, na jehož základě lze s dítětem účinně pracovat.
Seznámíte se se základními pojmy a s poruchami, které můžete diagnostikovat. Naučíme Vás je rozlišovat a aplikovat svoje poznatky do výuky.
Osvojíte si řadu poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky, které budete moci zařadit do své praxe.

Stručný obsah:
* Základní pojmy – specifické poruchy učení, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom
* Vztah mezi specifickými poruchami učení a syndromem školní neúspěšnosti
* Symptomatologie těchto poruch, kritéria pro diagnostiku SPU
* Platná legislativa, metody práce u dětí se SPU, spolupráce rodiny
* Postavení dítěte se SPUve škole a vztah učitele k takovémuto dítěti
* Pedagogická diagnostika a depistáž dětí v základní škole učitelem
* Úprava klasifikace, tvorba individuálních vzdělávacích plánů
* Prevence vzniku poruch učení u dětí

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Infra ZDE