Seminář "Základy práce s klienty NZDM pod vlivem alkoholu nebo OPL"

Seminář "Základy práce s klienty NZDM pod vlivem alkoholu nebo OPL"

Středa, 7. 10. 2020 at 10:00 - 18:00

Klimentská 1443/50, Praha 1

Semináře, přednášky, workshopy

Česká asociace streetwork vás zve na seminář "Základy práce s klienty NZDM pod vlivem alkoholu nebo OPL".
Anotace:
Obsah se orientuje na práci s klienty NZDM a terénních programů pro děti a mládež. Cílem kurzu je naučit se pracovat v rámci pravidel služby a „vstupu pod vlivem“ tak, aby to bylo co nejefektivnější pro klienta, bezpečné pro službu a aby bylo možno nabízet sociální výkony. Kurz se nese v duchu poselství „naši klienti mají tyto charakteristiky, a proto s nimi chceme pracovat“. Kurz není určen k přesvědčování o tom, že takto ano, spíše se jedná o vzájemné pochopení, sdílení zkušeností a myšlení v zájmu klienta. V semináři je počítáno s aktivním zapojením účastníků.
V rámci setkání probereme možné varianty pravidel, probereme různé fáze bytí pod vlivem, naučíme se, jak vliv poznat a jak začít rozhovor s klientem na toto téma. Dále probereme, jak konkrétně s klientem v různých fázích stavu pod vlivem pracovat. Zda se to dá, jaká jsou rizika a pozitiva, co to může přinést z hlediska důvěry, vztahu s klientem, spektrem zakázek a posunu klienta směrem k řešení svého problému. Budeme řešit i jak pracovat v mimořádných situacích a s nespolupracujícím klientem.
Kurz je zaměřen prakticky, budeme pracovat s kazuistikami účastníků, budeme se dotýkat jejich vlastních postojů, probereme práci s pravidly jako nástrojem naší práce a důraz bude na dodržování hranic – osobních, profesních, etických.
Kurz je vhodný pro všechny pracovníky, kteří chtějí změnit nastavení pravidel nebo kteří tápou, jak vhodně službu pro tyto klienty nastavit.

Více informací a přihlášení na stránkách ČAS ZDE