Seminář "Pohybové a zájmové aktivity pro děti s SPU, ADHD..."

Seminář "Pohybové a zájmové aktivity pro děti s SPU, ADHD..."

Středa, 7. 10. 2020 at 9:00 - 16:00

Praha

Semináře, přednášky, workshopy

Nakladatelství Pasparta zve na seminář "Pohybové a zájmové aktivity pro děti s SPU, ADHD, autismem a s jinými hendikepy".

Vzhledem k tomu, že se počet dětí s určitými diagnózami stále zvyšuje, zvyšuje se i počet dětí, které by i přes svůj hendikep chtěly a měly být zapojeny do pohybových a zájmových aktivit - jak ve škole, tak i v rámci různých volnočasových akcí.
Pedagogičtí pracovníci se tak stále častěji dostávají do situace, kdy musí řešit otázky jak tyto děti zapojit - jak s nimi pracovat individuálně, ale zároveň je i integrovat do skupiny vrstevníků.
Důležité je také vědět, jak pracovat s nechutí takových dětí např. k pohybovým aktivitám. To vše jsou témata, na která se zaměří tento workshop, který je plný příkladů z praxe, videoukázek a praktického nácviku aktivit.

Z obsahu:

* Děti s různými diagnózami a práce s nimi (např. dyspraxie, ADHD, ADD).
* Čím se dítě s autismem odlišuje od intaktních vrstevníků: diagnostická triáda (verbální a neverbální komunikace, představivost, sociální interakce) s videoukázkami chování dítěte s PAS na cvičební jednotce.
* Jaké metody je možné použít při práci s dítětem s hendikepem - TEACCH program, metoda VTI, ABA.
* Jak předcházet problémovému chování dítěte v kolektivu.
* Jak dítě k pohybovým aktivitám motivovat.
* Jak s dítětem pracovat individuálně a zároveň jej začlenit do kolektivu.
* Role asistenta pedagoga např. v hodině tělesné výchovy, příp. při volnočasových aktivitách.
* Příklady z praxe a nácvik konkrétních aktivit.
* Řešení konkrétních dotazů účastníků kurzu.

Workshop je určen pro všechny zájemce, kteří přicházejí s různými pohybovými a zájmovými aktivitami dětí do styku a zároveň se potřebují vyrovnat také s přítomností dětí s hendikepem v kolektivu - pro pedagogy mateřských škol, základních škol, pedagogy volného času, asistenty pedagoga a další zájemce.

Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno.

Více informací a přihlášení na stránkách nakladatelství Pasparta ZDE