Seminář "Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků"

Seminář "Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků"

čtvrtek, 1. 10. 2020 at 9:00 - 16:00

Praha

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na seminář "Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků".

Obsah:
Na semináři bude kombinováno prezentování teoretických konceptů komunikace a řešení konfliktů, řízená diskuse mezi učiteli a lektorem, samostatná práce nad tématy komunikace a konfliktů ve skupinách i praktické nácviky komunikačních technik ve dvojicích. Obsahem semináře je i souhrn doporučení efektivního jednání v konfliktu s rodiči, komunikace v konfliktu a manipulace, shrnutí efektivních komunikačních technik k řešení konfliktu, doporučení k prohloubení sebejistoty a duševní stability při zvládání náročných konfliktních situací s rodiči.
Cíle:
Osvojení základů efektivní komunikace ve stresové interpersonální situaci a osvojení základů úspěšného řešení konfliktů s rodiči žáků a studentů škol. Jak v komunikaci a při řešení konfliktu postupovat, jak konflikt s rodičem uzavřít bez eskalace negativních emocí.
Cílová skupina:
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga, učitel – metodik prevence, výchovní poradci, psychologové, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé speciálních škol.

Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE