Seminář "Komunikace školy s rodiči"

Seminář "Komunikace školy s rodiči"

Středa, 30. 9. 2020 at 9:00 - 17:00

Centrum Člověka v tísni Langhans, Vodičkova 37, Praha 1

Semináře, přednášky, workshopy

Varianty - Vzdělávací program společnosti Člověk v tísni zvou na seminář "Komunikace školy s rodiči".

Co je jeho obsahem?
* Zodpovězení řady klíčových otázek o rodiči, jeho potřebách, obavách...
* Reflexe postojů, stereotypů a návyků, které mohou bránit partnerské komunikaci
* Identifikace vlastních “strachů a potřeb” ve vztahu k rodičům
* Analýza způsobu, kterým se škola rodičům prezentuje a jak s nimi komunikuje
* Nastavení principů a cílů spolupráce školy s rodiči
* Rozpracování konkrétních postupů pro vzájemnou spolupráci a dialog školy s rodiči

Je pro vás obtížné domluvit s některými typy rodičů? Nedaří se vám s rodiči najít společnou řeč? Obáváte se komunikace s některými rodiči?
Vždyť cíl je přece pro všechny stejný – pro rodiče i učitele – vzdělávat a vychovávat děti tak, aby byly schopné co nejlépe a samostatně žít v našem světě. Tak proč se často nedaří se dohodnout?
Ukážeme vám, jak získat na svou stranu klíčového spoluhráče - rodiče. Vaší sborovně můžeme pomoci s nastavením strategie školy v oblasti komunikace s rodiči.

Více informací a přihlášení na stránkách programu Varianty ZDE