Seminář "Pohled dítěte na domácí násilí"

Seminář "Pohled dítěte na domácí násilí"

úterý, 22. 9. 2020 at 9:00 - 15:00

Praha

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost Aliaves zve na seminář "Pohled dítěte na domácí násilí".

Seminář je zacílen na potřeby pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí, dalších pracovníků v přímé práci s dětmi (pracovníci sociálních služeb (včetně organizací pracujících s pěstouny), školských a zdravotnických zařízení, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, atd.).

Představa rodiny jako bezpečného a klidného místa, které zaručuje všem členům zdravý vývoj, získala v poslední době trhliny. Děti zažívají domácí násilí, jak ve vlastní nebo náhradní rodině. Pokud vyrůstají v náhradní rodinné péči je situace o něco komplikovanější. Cílem kursu je zvýšit povědomí účastníků kursu o dopadu domácího násilí na nezl. dítě, posílit účastníky kursu v jejich možnostech řešení situace dětí ohrožených domácím násilím (z pohledu jejích kompetencí).

Důraz bude kladen na takovou volbu řešení, která souvisí s nejlepším zájmem dítěte a na úskalí, která souvisejí s možnostmi řešení jejich situace (domácí násilí a versus rodičovská odpovědnost, domácí násilí a řízení o úpravě poměrů/úpravu styku, domácí násilí - vlastní a náhradní rodina).

V průběhu semináře bude věnován prostor četným kazuistickým příběhům a dále bude otevřen prostor pro otázky účastníků kursu včetně problémů, se kterými se potýkají v praxi.

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:
- základní znaky, formy, průběh domácího násilí, chování agresora a oběti, terminologie související s domácím násilí, dále bude věnován prostor domácímu násilí jako sociálně-patologickému jevu, který ovlivňuje situaci dětí, které jsou svědci domácího násilí ve vlastních nebo náhradních rodinách.

* legislativa, která upravuje situaci domácího násilí (zákon o policii, občanský zákoník, zákon o zvláštním řízením soudním, zákon o obětech tr.činů, trestní zákoník, zákon o přestupcích, zákon o sociálně-právní ochraně dětí, Úmluva o právech dítěte, aj.).
* kompetence jednotlivých subjektů (policie, soud, intervenční centra, orgány sociálně-právní ochrany dětí, neziskové organizace, atd.)
* metody sociální práce z pohledu pomoci, ale i kontroly ve vztahu k problematice domácího násilí (čeho se vyvarovat, co podporovat)
* situace dětí, které jsou v postavení nedobrovolných svědků domácího násilí a dopadu tohoto patalogického jevu na jejich prožívání, ale i chování.

Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno.

Více informací a přihlášení na stránkách Aliaves ZDE