Seminář "Hry pro rozvoj komunikace a spolupráce"

Seminář "Hry pro rozvoj komunikace a spolupráce"

čtvrtek, 17. 9. 2020 at 9:00 - 16:00

Praha

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na seminář "Hry pro rozvoj komunikace a spolupráce".

Obsah:
Účastníci budou nejdříve teoreticky seznámeni s tématy souvisejícími s problematikou komunikace a spolupráce, včetně komunikačních potíží, které mohou nastat a způsobů, jak se s nimi vyrovnat. Školení svým obsahem reflektuje požadavky na společné (inkluzivní) vzdělávání a podporuje práci s různorodou skupinou žáků.
Účastníci si vyzkouší hry na rozvoj komunikace a spolupráce, včetně provedení zpětné vazby těchto aktivit, která jim pomůže aplikovat tyto techniky v jejich vlastní pedagogické praxi.

Cíle:
Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky s typy komunikace, s potížemi v komunikaci i s možností jejich prevence nebo odstranění. Seminář je svým obsahem zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání a podporu aktivit směřujících ke zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce v heterogenní skupině žáků. Dále je cílem seznámit pedagogické pracovníky s významem týmové spolupráce a s dělbou rolí. Pedagogové si osvojí aktivity, které slouží k rozvoji komunikace a spolupráce.

Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE