Seminář "Extremistické a xenofobní chování žáků..."

Seminář "Extremistické a xenofobní chování žáků..."

úterý, 15. 9. 2020 at 9:00 - 16:00

Praha

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na seminář "Extremistické a xenofobní chování žáků a mládeže".

Seminář je zaměřen na poznání a vyhledávání dětí s extremistickými názory a na následnou práci s nimi. Důraz je kladen také na preventivní techniky. Seminář je rozdělen do několika částí. V teoretické části se lektor zabývá příčinami vzniku, symptomy a následnou intervencí extremistického, rasistického a xenofobního chování. V druhé části semináře jsou pedagogové proškoleni v metodách a technikách prevence potřebných k práci s jedincem a skupinou ohroženou vznikem sociálně patologického chování se znaky extremismu.
Cíle:
Účastníci získají informace o jednotlivých typech extremistického chování žáků a mládeže v českém prostředí. Porozumí pravidlům a umění respektovat druhé. Naučí se schopnosti asertivního jednání, rozlišit motivaci a manipulaci a zacházení s nimi. Projdou výcvikem v technikách a metodách práce s rizikovou skupinou.
Cílová skupina:
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé- metodici prevence, výchovní poradci
 
Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno.
Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE