Seminář "Jak společně se žáky nastavit třídní pravidla..."

Seminář "Jak společně se žáky nastavit třídní pravidla..."

úterý, 15. 9. 2020 at 9:00 - 16:00

Praha

Semináře, přednášky, workshopy

Vzdělávací agentura Descartes zve na seminář "Jak společně se žáky nastavit třídní pravidla, aby opravdu fungovala?".

Vzdělávací cíl:
* vyjmenovat příležitosti, třídní pravidla přispívají k inkluzi
* vlastními slovy popsat, jakou podobu má mít funkční třídní pravidlo
* pojmenovat, jaký je rozdíl mezi školním řádem a třídními pravidly
* nastavit kritéria pro posuzování třídních pravidel
* analyzovat navržený postup vedoucí k sestavení třídních pravidel
* popsat, co může učitel udělat pro to, aby se třídní pravidla stala nedílnou součástí komunity třídy
* popsat, jak žákům poskytovat zpětnou vazbu směrem k dodržování třídních pravidel
* navrhnout, jak dlouhodobě pracovat s třídními pravidly

Charakteristika:
Tvorba třídních pravidel probíhá na většině našich škol. Ne vždy jsou však tato pravidla funkční. Na tomto setkání si společně ukážeme, jak vést žáky k tomu, aby si nastavili svá třídní pravidla, která jim mají pomáhat k tomu, aby se ve třídě cítili bezpečně a v pohodě. Také si ukážeme, jak s těmito pravidly průběžně pracovat, aby si žáci osvojovali životně a společensky důležité kompetence. S pomocí takto nastavených pravidel se žáci učí společenskému chování a respektování pravidel dané komunity nikoliv teoreticky, ale přirozeně a prakticky, a to přímo v komunitě třídy. Toto téma významně souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.

Obsah akce:
Tvorba třídních pravidel probíhá na většině našich škol. Ne vždy jsou však tato pravidla funkční. Na tomto setkání si společně ukážeme, jak vést žáky k tomu, aby si nastavili svá třídní pravidla, která jim mají pomáhat k tomu, aby se ve třídě cítili bezpečně a v pohodě. Také si ukážeme, jak s těmito pravidly průběžně pracovat, aby si žáci osvojovali životně a společensky důležité kompetence. S pomocí takto nastavených pravidel se žáci učí společenskému chování a respektování pravidel dané komunity nikoliv teoreticky, ale přirozeně a prakticky, a to přímo v komunitě třídy. Toto téma významně souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.

Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno.

Více informací a přihlášení na stránkách agentury Descartes ZDE