Seminář "ADHD ve třídě, školní družině"

Seminář "ADHD ve třídě, školní družině"

Pondělí, 14. 9. 2020 at 9:00 - 16:15

Centrum Člověka v tísni Langhans, Vodičkova 37, Praha 1

Semináře, přednášky, workshopy

Varianty - Vzdělávací program společnosti Člověk v tísni zvou na seminář "ADHD ve třídě, školní družině".

Cílem semináře je účastníkům objasnit:
* ADHD příčiny, projevy
* metody práce s jinakostí v prostředí ZŠ, ŠD
* metody a formy práce se třídou, individuální práce s dítětem s ADHD, komunikace s rodiči, ADD, spolupráce s odbornými pracovišti,
* možnosti psychohygieny pro pedagogy žáků s ADHD
 
Účastníci získají:
* znalost projevů a příčin ADHD, orientaci v současných klasifikačních přístupech z pohledu ADHD
* metody pro individuální práci s  ADHD, příklady řešení konfliktních situací
* metody pro práci se třídou
* možnosti spolupráce s rodiči
* relaxační metody a orientaci v dostupných nástrojích psychohygieny
 
Více informací a přihlášení na stránkách programu Varianty ZDE