Seminář "Mentoring a jeho využití ve škole"

Seminář "Mentoring a jeho využití ve škole"

Pondělí, 14. 9. 2020 at 9:00 - 15:30

NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A, Praha 1

Semináře, přednášky, workshopy

NPI ČR (NIDV) zve na seminář "Mentoring a jeho využití ve škole".

Vzdělávací program je zaměřený na zvýšení profesních kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti mentoringu.

Témata:
1. hodina
- Charakteristika mentoringu, vysvětlení základních pojmů - Mentor/Mentee;
- Přínosy mentoringu pro školu, pro mentorovaného učitele a pro mentora;
- Formy mentoringu;
- Oblasti a cíle mentoringu ve škole.
2. hodina
- Mentor (osobnost, role, odpovědnost, požadavky na mentora);
- Mentee (výběr, role, pravidla, zodpovědnost, očekávání, individuální zvláštnosti);
3. hodina
- Doporučený postup pro spolupráci mentora s mentorovaným učitelem.
- Zásady a specifika vzdělávání dospělých využitelné při mentoringu.
- Utváření a rozvíjení mentorského vztahu.
- Identifikace oblastí významných zkušeností, znalostí a dovedností mentora;
- Identifikace rozvojových potřeb a plán osobního rozvoje menteeho.
4. hodina
- Tvorba mentoringového plánu
- Struktura a časový harmonogram mentoringového projektu
5. hodina
- Základní mentorské dovednosti (komunikační, pedagogické, organizační, technické);
6. hodina
- Motivace a efektivní zpětná vazba pro mentorovaného učitele;
- Kontrola a ověřování výsledků osvojovaných způsobilostí.
7. hodina
- Pravidla a program schůzek mentora a menteeho.
8.hodina
- Uzavření a vyhodnocení mentoringu;
- Záznam průběhu a výstupů mentoringu (záznam ze schůzek, závěrečná zpráva).
- Bariéry mentorování a jejich odstraňování.

Více informací a přihlášení na stránkách NPI ČR (NIDV) ZDE