Seminář "Emoce a jejich stabilita..."

Seminář "Emoce a jejich stabilita..."

čtvrtek, 10. 9. 2020 at 9:00 - 15:30

NPI ČR Praha, Senovážné nám. 25, budova A, Praha 1

Semináře, přednášky, workshopy

Národní pedagogický institut ČR (dříve NIDV) zve na seminář "Emoce a jejich stabilita - Recept na zvládnutí náročného povolání učitele".

Každý pedagogický pracovník se denně setkává se situacemi, které jsou psychicky náročné (vysoké nároky na výkon, konfliktní situace, očekávaná empatie, hluk atd.). Zvládnutí těchto situací je ovlivněno jeho emoční stabilitou. Ovládání vlastních emocí se učíme odmalička a je částečně dáno i geneticky. Na druhou stranu i v dospělosti se na základě sebepoznání a sebereflexe můžeme učit se svými emocemi pracovat. Seminář nabídne souhrn poznatků o emocích a konkrétní techniky jejich zvládání. Nedílnou součástí programu bude i vyzkoušení vybraných relaxačních technik, diskuze a sdílení vlastních zkušeností s danou problematikou. Metody používané při výuce: výklad s diskuzí, testy sebepoznání, diskuze, modelové situace, nácvik technik na zvládání emocí.

Více informací a přihlášení na stránkách NPICR/NIDV ZDE