Seminář "Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny"

Seminář "Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny"

Pondělí, 7. 9. 2020 at 10:00 - 18:00

Diakonická akademie, Belgická 374, Praha 2

Semináře, přednášky, workshopy

Česká asociace Streetwork Vás zve na jednodenní seminář "Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny".

Seminář je určen:
* pracovníkům orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)
* sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách NNO (NZDM, Terénní programy pro děti a mládež, SAS, Azylové domy) i dalších organizací, kteří spolupracují s OSPOD

Anotace:
Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti sestavování individuálního plánu ochrany dítěte. Kurz reaguje na povinnost orgánů sociálně-právní ochrany dítěte vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny a vytvářet individuální plán ochrany dítěte u dětí uvedených v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., O sociálně-právní ochraně ve znění pozdějších předpisů. Obsahem kurzu je zvyšování dovedností v oblasti analýzy získaných informací, posouzení ochranných a rizikových faktorů u dítěte a nabídka konkrétních metod práce pro sestavování a přehodnocování individuálního plánu ochrany dítěte. Kurz si klade za cíl usnadnit sociálním pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí proces individuálního plánování s ohroženým dítětem a jeho rodinou.

Více informací a přihlášení na stránkách ČAS ZDE