Seminář "Individuální plánování v nízkoprah. službách (děti a mládež)"

Seminář "Individuální plánování v nízkoprah. službách (děti a mládež)"

úterý, 1. 9. 2020 - středa, 2. 9. 2020

Diakonická akademie, Praha, Belgická 374, Praha 2

Semináře, přednášky, workshopy

Česká asociace streetwork zve na seminář "Individuální plánování v nízkoprahových službách (děti a mládež)" aneb neučte se vyplňovat formuláře, naučte se o plánování přemýšlet!

Kurz je určen pro pracovníky v přímé práci, i pro vedoucí a metodiky služeb. Lektor vyvíjí od roku 2006 metody, jakými nízkoprahové služby mohou naplňovat standardy kvality sociálních služeb v oblasti jednání se zájemcem, uzavírání dohod a individuálního plánování. Tyto metody jsou prověřeny praxí i inspekcemi (např. dohodoplánování, rozhovor o životě a cíli spolupráce, záznamy IP ve stylu Příběh, Úkol, Tady a teď, Koloběh – cyklický evaluační model.)
Kurz směřuje k tomu, aby si pracovníci zvědomili, že individuální plánování je vlastně strukturované přemýšlení o klientech. Účastníci semináře typicky po jeho skončení hodnotí individuální plánování jako proces, který dlouhodobě intuitivně dělají a mají chuť jej využívat a rozvíjet jako smysluplný nástroj pro dosahování přínosu pro klienty svého zařízení.
Pracovníci si na kurzu vytvoří záznamy individuálních plánů vlastních klientů a dostanou je v elektronické podobě.
 
Program:
1. den
* Zákon o sociálních službách, standardy – proč a jak jim rozumět.
* Jak ovlivňují cíle a cílová skupina zařízení individuální plánování? Jaký je rozdíl mezi individuálním plánováním a plánem?
* Procesní standardy kvality a individuální plán jako proces
* Cíle spolupráce: Jak se vypořádat s osobním cílem klienta?
* Zaznamenávání individuálního plánu. V rámci semináři vytvářejí účastníci formou cvičení individuální plány konkrétních klientů.
* Přehled ve světě používaných přístupů k individuálnímu plánování
* Nácvik tvorby individuálních plánů
2. den
* Nácvik tvorby individuálních plánů.
* Typické chyby při plánování
* Typické „modelové“ přístupy, jakými nízkoprahové služby řeší naplnění standardů 3, 4, 5. Hledání dalších způsobů naplňování standardů 3, 4, 5. Cvičení na vytváření herního pole pro cestu klienta službou. Pracovníci si odnesou vlastnoručně vytvořené schéma procházení klienta službou.
 
Více informací a přihlášení na stránkách ČAS ZDE