Seminář "Jak vést žáka a třídu k zodpovědnosti"

Seminář "Jak vést žáka a třídu k zodpovědnosti"

Pátek, 28. 8. 2020 at 9:00 - sobota, 29. 8. 2020 at 16:00

Prostory Prevalis, z. s., Pod Klamovkou 1268/3, Praha 5

Semináře, přednášky, workshopy

PREVALIS Praha zve na dvoudenní seminář "Jak vést žáka a třídu k zodpovědnosti".

Akce je určena školním metodikům prevence, výchovným poradcům, školním psychologům, ředitelům škol a školských zařízení. Podmínkou je absolvování kurzu Jak pracovat s náročnými emocemi u žáků.
Seminář ukáže způsoby vedení otázkami. Ukáže, jak předávat zodpovědnost, méně se unavit a lépe vést jednotlivce i celé třídy díky účinným otázkám. Účastníci se naučí, jak otázky využít například při individuálním plánování, v práci s problematickými situacemi s jednotlivci i s celou třídou. Rozvojové otázky jsou účinné i ve vlastním osobním rozvoji či pro zlepšení vztahů v rodině. Základem jsou koučovací techniky vycházející z řady metod, především však koučování zaměřeného na hledání smyslu v dané situaci – pro žáka i učitele, nazvaného existenciální koučování. Autorem této metody je vídeňský psychiatr, terapeut a profesor Alfried Langle (30 se učil a spolupracoval s Viktorem Franklem). Lektorka: MgA. Irena Swiecicki. Lektorka absolvovala kromě dalších koučovacích výcviků dlouhodobý mezinárodní výcvik přímo u profesora Langleho. Kurz je realizován v rámci vzdělávacího programu Jak pracovat s dětmi s výchovnými problémy, č. akreditace: MSMT-14990/2018-2-587.

Více informací a přihlášení na stránkách PREVALIS ZDE