Seminář "Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace"

Seminář "Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace"

Pátek, 28. 8. 2020 at 8:30 - 13:30

EDUPOL-Regionální kancelář Praha, Opletalova 1417/25, Praha 1

Semináře, přednášky, workshopy

Vzdělávací agentura EDUPOL zve na seminář "Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace" (Přesun z 2.4.2020).

Výukový program je orientován do problematiky sebepoškozování jako určité možnosti neverbálního sdělování- komunikace daného člověka s okolním světem. Dítě, zrozeno do rodiny, v nároku bio-psycho-sociálně-spirituálních transgeneračních přenosů, svojí obtíží – nemocí, manifestující se sebepoškozováním svého těla, volá o péči a pozornost, což má nejen ontický- zřejmý a konkretizovaný, ale i významně ontologický rozměr existenciální - což je v jistém slova smyslu určitá forma skrytého problému, který se manifestuje právě tímto činem, mající sebepoškozující charakter.
 
Program:
•Úvod do problematiky autodestruktivního chování a jednání, vymezení terminologie
•Poruchy pudu sebezáchovy – suicidium, automutilace, sebezabití , sebeobětování
•Možnosti a motivy sebepoškozujícího chování a jednání
•Parasuicidium jako volání o pomoc
•Deprese u dětí a mladistvých
•Varovné signály, klinická vulnerabilita, preincidenční faktory
•Sebepoškozování jako závislost
•Protektivní faktory (inhibující autoagresivní chování a jednání)
•Příklady z praxe, diskuse, závěr
 
Více informací a přihlášení na stránkách EDUPOL ZDE