Seminář "Efektivní komunikace ve škole aneb..."

Seminář "Efektivní komunikace ve škole aneb..."

čtvrtek, 27. 8. 2020 at 10:00 - 17:00

Praha

Semináře, přednášky, workshopy

Vzdělávací agentura Descartes zve na seminář "Efektivní komunikace ve škole aneb budování důvěry mezi kolegy, rodiči a žáky".

Účastníci se seznámí se základními pravidly efektivní komunikace a jejich využití ve školním prostředí. Naučí rozlišovat efektivní a neefektivní styly komunikace s jejich důsledky a budou tak schopni identifikovat bariéry v komunikaci s kolegy, rodiči a se žáky
Vyzkouší si na modelových situacích, jak je důležité naslouchat, jaký je význam správně kladených otázek a jaký je jejich vliv na celkové vyznění vedeného rozhovoru.

Obsah akce:
1. Blok (2x45 min – 2 vyučovací hodiny):
Základní pravidla efektivní komunikace ve škole
Pravidlo prvního dojmu, vysílání se nerovná příjem, komunikace se nerovná mluvení, člověk je jako ledovec
Proč je důležité všechna pravidla při komunikaci ve škole respektovat – předcházení problémovým a konfliktním situacím

2. Blok (2x45 min – 2 vyučovací hodiny):
Bariéry komunikace
Jak vybudovat důvěru při vzájemné komunikaci s kolegy, žáky a rodiči žáků
Umění naslouchat druhé straně - pravidla aktivního naslouchání
Umění vyjadřovat se přesně a srozumitelně

3. Blok (2x45 min – 2 vyučovací hodiny):
Kladení efektivních otázek a odpovědi – kdo klade otázky, vede rozhovor
Otázky podporující konstruktivní rozhovor a otázky, kterých se v rozhovorech vyvarovat
Jak efektivně odpovídat na dotazy kolegů, žáků a rodičů

4. Blok (2x45 min – 2 vyučovací hodiny):
Řešení námitek a konfliktních situací ve škole
Předvedení modelových situací – žádoucí a nežádoucí projevy, časté chyby (modelově pouze někteří účastníci)

Shrnutí, závěrečné dotazy a zpětná vazba od lektora i účastníků

Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno.

Více informací a přihlášení na stránkách agentury Descartes ZDE