Seminář "Komunikace s klientem manipulátorem"

Seminář "Komunikace s klientem manipulátorem"

čtvrtek, 27. 8. 2020 - pátek, 28. 8. 2020

Školící centrum, Klimentská 50, Praha 1

Akreditované vzdělávací centrum Rozběh mysli z.s. zve na dvoudenní seminář "Komunikace s klientem manipulátorem".

Cíle:
- připravit na obranu proti manipulaci projevené v komunikačním nátlaku klienta
- seznámit s projevy vědomé a nevědomé manipulace ze strany klientů
- naučit se rozpoznat manipulaci v běžné komunikaci, ať už ve formě aktivní či pasivní
- seznámit se s manipulativními projevy u vybraných typů onemocnění
- nalézt souvislost poruch osobnosti se Shostromovou typologií
- otestovat, jaké osobnostní styly používají účastníci pod manipulativním nátlakem
- nacvičit si reálné komunikační obrany proti manipulativním technikám, které staví na rozvoji emoční inteligence a sebepoznání
- naučit se klást účinné otázky
- rozpoznat primární emoce z neverbálních signálů
- dokázat vystavět účinnou slovní obranu s použitím jasného vymezení hranic
- naučit se vědomě zvládnout emočně vypjatou situaci
- naučit se aktivně reagovat na manipulativní věty
- profesionálně zvládnout agresivního klienta – výrazný rozdíl od laického přístupu

Obsah:
- co je to manipulace, jak vzniká, co ji ovlivňuje, co způsobuje na úrovni tělesné, psychické, pracovní a osobní rovině
- formy manipulace
- vědomá a nevědomá manipulace
- vybraná onemocnění z pohledu manipulace – tipy na komunikaci s těmito lidmi
- Shostromova typologie manipulátorů – propojení stylů osobnosti s poruchami osobnosti, rozpoznání vlastního stylu osobnosti pod tlakem
- obrana proti manipulaci – porozumění praktickým zásadám
- práce s otázkou a jejich použití u různých typů manipulátorů
- můj styl osobnosti – definování silných a slabých stránek v komunikaci s manipulátory
- primární emoce, jejich definování, jejich neverbální signály, jejich ochranný význam
- technika ABC umožňující zablokovat emoční reakci protistrany
- konflikt s manipulátorem – definování rovin konfliktu a možnosti řešení na věcné rovině
- technika Balintovské skupiny – vyzkoušení techniky pro skupinové hledání slepé skvrny v komunikaci úředníka s konkrétním manipulativním klientem

Více informací a přihlášení na stránkách centra Rozběh mysli z.s. ZDE