Seminář "Třída v pohodě"

Seminář "Třída v pohodě"

Středa, 26. 8. 2020 at 8:30 - 15:30

Centrum ambulantních služeb Advaita, z. ú., Rumunská 14/6, Liberec

Semináře, přednášky, workshopy

Program primární prevence Advaita, z.ú. zve na seminář "Třída v pohodě: Vzdělávání pro třídní učitele na téma prevence šikany a podpora pozitivního klimatu ve třídě".

Intenzivní jednodenní vzdělávání je zaměřeno na prevenci šikany a na podporu vztahů v třídním kolektivu. Školení v sobě spojuje teoretickou a sebezkušenostní část. V teoretické části se účastníci dozvědí základní informace o šikaně, o rizikových faktorech pro její vznik, o jejím vývoji a o možnostech řešení, dále o třídním klimatu a skupinové dynamice. V části sebezkušenostní účastníci sami mohou zažít procesy skupinové dynamiky a vyzkoušet si některé aktivity na podporu třídního klimatu. Prostor bude věnován i práci s třídními pravidly, sdílení zkušeností mezi jednotlivými vyučujícími a také sebereflexi vlastní pozice ve třídě. Důraz bude kladen především na sebezkušenostní a interaktivní část, kurz tedy bude probíhat v malých skupinách. Účastníci také dostanou studijní materiály se základy probírané teorie k případnému dalšímu prostudování.
Kurz je určen třídním učitelům, kteří s třídnictvím začínají nebo si chtějí své znalosti a dovednosti v práci se třídou osvěžit. Rizikovým obdobím často bývá šestá třída z důvodu proměn třídního kolektivu (odchod žáků na víceletá gymnázia a slučování tříd, nebo naopak připojení žáků z malotřídek) a větších nároků v souvislosti s přechodem na druhý stupeň, uvítáme ale i třídní jiných ročníků.
Cílem kurzu není vyzbrojit učitele a učitelky kompletními znalostmi z oblasti prevence a řešení šikany, ale podpořit je v každodenní práci s třídou, v identifikaci počátečních stádií šikany a ve spolupráci se školním metodikem prevence.

Akreditace: Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č. j. MSMT- 27373/2019-1-730 v systému DVPP. Akreditace vzdělávací instituce: MSMT- 32257/2019-1.
Lektorky: Mgr. Barbora Mrázová, Mgr. Jitka Kolářová
Cena na osobu: 2000 Kč
Počet osob v kurzu: 8-16
Registrace: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (uzávěrka přihlášek 30. 6. 2020)

Advaita - Program primární prevence