Seminář "Poruchy rodičovské role v praxi sociální práce"

Seminář "Poruchy rodičovské role v praxi sociální práce"

Pátek, 31. 7. 2020 at 8:30 - 13:30

EDUPOL-Regionální kancelář Praha, Vítkova 244/8, Praha 8

Vzdělávací agentura EDUPOL zve na seminář "Poruchy rodičovské role v praxi sociální práce".

Cíl:
Absolvent získá základní informace o funkci rodiny ve vztahu k dítěti, o příčinách poruchového chování a jednání rodičů a jaký význam má vztahové prostředí v rodině pro socializaci dítěte. Pochopí rozdíl mezi poruchou rodiny a poruchou rodičovství, jak identifikovat poruchy chování rizikového dítěte a jeho příčiny, psychickou deprivaci dítěte a možný syndrom CAN. Získá základní orientaci a seznámí se s možnými přístupy komunikace a práce s rizikovými rodinami a jaké jsou možnosti spolupráce s dalšími odborníky.

Program:
1. Význam vztahového prostředí v rodině pro socializaci dítěte - Základní funkce rodiny ve vztahu k dítěti, faktory ovlivňující funkčnost rodiny. Typy rodin - funkční, problémová, dysfunkční, afunkční. Poruchy vazby - jistá (bezpečná) vazba, vazba ambivalentně úzkostná, vazba (nejistá) - dítě CAN. Příčiny poruchového chování a jednání rodičů.
2. Poruchy rodiny a poruchy rodičovství - rozdíl mezi poruchou rodiny a poruchou rodičovství. 10 základních funkcí rodiny ve vztahu k dítěti. Problémově zatížené rodiny - nezralé přetížené rodiny, ambiciózní, perfekcionalistické, autoritářské, rozmazlující, rodiny nadměrně liberální a improvizující, odkládající rodiny.
3. Dítě v riziku - definice pojmu dítě v riziku, odlišná socializace. Poruchy chování dítěte, příčiny poruch chování, posuzování, zda se jedná o poruchu chování, diagnostická kritéria. Nápadnosti poruch chování v oblasti sociálních vztahů. Školská klasifikace poruch chování.
4. Psychická deprivace dítěte a syndrom CAN - rormy a druhy syndromu CAN - týrání, zneužívání sexuální, zanedbávání péče, zvláštní formy. Traumatizace obětí, poškození dítěte. Nápadnosti v projevech a chování sexuálně zneužívaného dítěte. Úloha sociálního pracovníka při řešení syndromu CAN. Možnosti interdisciplinární spolupráce.
5. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Více informací a přihlášení na stránkách agentury EDUPOL ZDE