Seminář "Jak na neukázněné dítě ve skupině"

Seminář "Jak na neukázněné dítě ve skupině"

úterý, 9. 6. 2020 at 9:00 - 16:00

VISK, Pštrossova 202/15, Praha 1

Vzdělávací institut Středočeského kraje zve na seminář "Jak na neukázněné dítě ve skupině".

Seminář s praktickou dílnou zaměřený na zvládnutí práce s neukázněnými/problémovými dětmi v kolektivu. Účastníci se seznámí s teoretickým aparátem, který jim pomůže poučeně uplatňovat praktické postupy, jimž se budou věnovat ve 2. části semináře.
Obsah – témata:
1. Teoretická východiska
- Autorita pedagoga v kontextu různých typů pedagogického působení Autorita odborná, charismatická a statutární
- Objasnění pojmu kázeň
- Příčiny (faktory) problémů v chování Následky nekázně v českém i světovém kontextu
- Zásady udržení kázně – postupné kroky pedagogické intervence
- Teorie čtyř cílů nevhodného chování Rudolfa Dreikurse
- Techniky vedení rozhovoru s problémovým dítětem
- Direktivní a nedirektivní přístup v práci s problémovým dítětem Komunikace věcná a vztahová
- Zpětná vazba a její vztah k problematice kázně.
2. Praktická část
Techniky vedení rozhovoru, techniky aktivního naslouchání, udělování zpětné vazby, rozlišení zpětné vazby od jiných typů sdělení, analýza vybraných filmových ukázek.

Více informací a přihlášení na stránkách VISK ZDE