Seminář "Buď učitel začne zvládat konflikty..."

Seminář "Buď učitel začne zvládat konflikty..."

Pátek, 29. 5. 2020 at 9:00 - 16:00

NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, Praha 1

Národní pedagogický institut ČR (dříve NIDV) zve na seminář "Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou ovládat jeho!".

Anotace:
Seminář se zaměřuje na efektivní zvládání konfliktních situací, se kterými se účastníci mohou setkat ve své praxi. Zdrojem konfliktů mohou být nejen žáci, studenti či rodiče, ale také kolegové a další lidé působící ve škole. Nejdůležitější strategií zvládnutí takovýchto situací je: zachovat si "chladnou hlavu", vyznat se v reakcích druhé strany a vést komunikaci (verbální i neverbální) tak, aby postupně došlo ke zklidnění vypjaté atmosféry a dál mohla probíhat konstruktivní komunikace. V průběhu semináře se účastníci seznámí s možnými postupy a principy, jak tyto konfliktní situace zvládat. Prakticky si vyzkoušejí základy některých komunikačních technik vedoucích ke zvládnutí konfliktů a získají povědomí, jak vhodně reagovat. Vše je probíráno na základě modelových situací předem připravených, ale také na situacích, které navrhnou přímo účastníci semináře. Proto se předpokládá aktivní zapojení účastníků. Součástí semináře jsou konzultace a diskuze k danému tématu.

Více informací a přihlášení na stránkách NPI ČR ZDE