Seminář "Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a...)"

Seminář "Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a...)"

Středa, 27. 5. 2020 at 9:00 - 15:00

DYS-centrum Praha, Stejskalova 192/9, Praha 8

DYS-centum Praha zve na seminář "Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a ještě zlobí)", který je určen pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ.

Program:
• vliv osobnosti žáka (rozumové schopnosti, motivace, zájem, schopnost koncentrace apod.) na nepříznivý stav;
• možnosti práce s těmito dětmi: respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků; kdo je neukázněný žák, jak s ním pracovat; dítě hraniční; dítě hyperaktivní; spolupráce s rodinou;
• styly učení žáků;
• pozorovatelné projevy chování žáků ve školním prostředí;
• chování – příčiny nevhodného chování, syndrom ADHD/ADD, dětská agresivita;
• možnosti intervence a adekvátního pedagogického vedení.

Více informací a přihlášení na stránkách DYS-centra ZDE