Seminář "Pedagogická diagnostika u žáků SPUCH"

Seminář "Pedagogická diagnostika u žáků SPUCH"

úterý, 26. 5. 2020 at 9:00 - 15:00

DYS-centrum Praha, Stejskalova 192/9, Praha 8

DYS-centrum Praha zve na seminář "Pedagogická diagnostika u žáků SPUCH".

Program:
• seznámení se základními postupy pedagogické diagnostiky vhodnými pro stanovení podpůrných opatření 1. stupně, mimo jiné pozorování, rozhovor, analýza činností žáků, portfolio, školní anamnéza, dotazníky, testové metody, posuzovací škály, formativní diagnostika;
• klíčové postupy diagnostické práce, etické zásady pedagogické diagnostiky;
• využití výsledků diagnostiky pro přímou práci učitele ve výuce;
• význam pedagogické diagnostiky pro stanovování podpůrných opatření a tvorbu plánu pedagogické podpory;
• případové studie; praktická cvičení za využití konkrétních postupů pedagogické diagnostiky.

Lektor: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

Více informací a přihlášení na stránkách DYS-centra ZDE