Materiály k RCH zveřejněné na ČT edu v souvislosti s novým seriálem ČT Ochránce

Materiály k RCH zveřejněné na ČT edu v souvislosti s novým seriálem ČT Ochránce

Materiály k RCH zveřejněné na ČT edu v souvislosti s novým seriálem ČT Ochránce

Na stránkách ČT edu byly v souvislosti s uvedením nového seriálu ČT Ochránce zveřejněny podpůrné materiály (PDF) k rizikovému chování dětí a mládeže:

* Podpora žáků s poruchami chování
* Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
* Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních
* Intervence pedagoga - Šikana ve školním prostředí
* Intervence pedagoga - Kyberšikana a další formy kybernetické agrese
* Krizové situace spojené s ohrožením násilím ve školním prostředí
* Národní výzkum kyberšikany učitelů - výzkumná zpráva

Tyto doprovodné materiály k pořadu Ochránce jsou určeny především pedagogickým pracovníkům a mají jim pomoci lépe porozumět a orientovat se v dané problematice.
Doprovodné materiály naleznete na stránkách ČT edu ZDE

Ochránce je seriál o fiktivním školském ombudsmanovi a mapuje nejvýraznější kauzy ze škol, které se dotýkají českého školství a současně otevírá debatu o problémech, s nimiž se nezřídka potýkají učitelé, rodiče, žáci i další pedagogičtí pracovníci.

Videa/rozhovory k pořadu Ochránce

Tisková zpráva Učitelské platformy k pořadu Ochránce