Efektívnosť a kvalita implementácie školského programu prevencie užívania návykových látok v kontexte líderstva v škole - výzkum

Efektívnosť a kvalita implementácie školského programu prevencie užívania návykových látok v kontexte líderstva v škole - výzkum

Efektívnosť a kvalita implementácie školského programu prevencie užívania návykových látok v kontexte líderstva v škole (Program Unplugged - výzkum)

Zdroj: odborný časopis Psychologie a její kontexty

Autorky: Oľga Orosová, Marcela Majdanová

Kvalita školského a učiteľského líderšipu významne ovplyvňuje ochotu a schopnosť učiteľov implementovať nové školské programy. Skúmanie fidelity implementácie programov z pohľadu úrovne učiteľského líderšipu umožňuje porozumieť ne/úspešnosti naplnenia cieľov programov. Cieľom štúdie bolo skúmať efekt európskeho programu univerzálnej prevencie užívania návykových látok Unplugged a kvality jeho implementácie na fajčenie, ktoré udávali školáci bezprostredne po implementácii programu. Školská randomizovaná, kontrolovaná štúdia programu bola realizovaná medzi 1420 školákmi...

Plné znění článku na stránkách časopisu Psychologie a její kontexty, 12 (2), 2021 ZDE