ČŠI - Sekundární analýza: Zajímavosti českého vzdělávání

ČŠI - Sekundární analýza: Zajímavosti českého vzdělávání

ČŠI - Sekundární analýza: Zajímavosti českého vzdělávání

Autoři: Kolektiv aurorů, Česká školní inspekce

Zdroj: Česká školní inspekce

Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu, která má za cíl představit nejdůležitější zjištění z velkých mezinárodních šetření žáků a jejich zákonných zástupců, učitelů a ředitelů škol. Tato šetření jsou navíc doplněna o vlastní zdroje dat ČŠI a MŠMT. Studie je rozdělena do několika kapitol, kdy nejprve jsou identifikovány hlavní příčiny problémů české vzdělávací soustavy, na ně navazují kapitoly, které se zabývají možným řešením. První kapitola se tak zabývá socioekonomickým rozvojem regionů a souvislostí s výsledky žáků. Druhá část navazuje předškolním vzděláváním. Třetí část se zabývá problematikou well-beingu žáků, a to nejen v kontextu SES. Čtvrtá část se zabývá kvalitou učitelů a hledá vlastnosti učitelů, které souvisí s lepšími výsledky žáků. Na tuto část navazuje pátá kapitola, která se podrobněji věnuje výukovým metodám a didaktickým přístupům. Poslední část se zabývá tématem managementu školy a vztahy mezi učiteli.

Plné znění Sekundární analýzy na stránkách ČŠI ZDE